1964 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı ve 1981 yılında İ.T.Ü Makina Fakültesine girdi. 1985 yılında İ.T.Ü Makina Fakültesini bitirerek aynı yıl İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsünün Makina Anabilim Dalı Enerji Programında Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 1988 yılında Enerji Programına başladığı öğrenimini tamamlayarak Yüksek Lisans derecesi aldı ve 1989 yılında aynı programda başladığı “Kapalı Hacım Yangınlarının Modellenmesi ve Komşu Hacımlara Yangın Geçişinin İncelenmesi” başlıklı doktora çalışmasını 1996 yılında tamamladı.

1987 yılında İ.T.Ü Makina Fakültesi Termodinamik ve Isı tekniği Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayarak aynı yıl İstanbul Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesinin yaptığı “İstanbul Yangın Güvenliği Araştırması’nda araştırmacı olarak görev aldı. Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Hazırlama Komisyon üyeliğinde bulundu. İTÜ Makina Fakültesinden 2014 yılında emekli olan Dr. Müh. Kazım Beceren Etik Mühendislik şirketinde çok sayıda kuruluşa Yangın Güvenliği Danışmanı olarak hizmet vermektedir. Kendisi, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneğinin Başkanlığını yürütmektedir.   Geri